united kingdom flag

GB

Photography exhibition of Timm Stütz in Szczecin

Timm Stütz - Photography exhibition in Szczecin

I cordially invite to my jubilee photo exhibition on the occasion of the 80-th birthday anniversary entitled "Timm Stütz - 80 years / 80 photos. Photos to think about".
On this occasion on 10 May 2018, a vernissage of works will take place in the Pomeranian Library, accompanied additionally by exhibitions "Peru", "Poland 1958" and "Zeesboots".
In addition, at the same time in other places of Szczecin, my other exhibitions will also take place: "JP II Szczecin 1987" (Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin) and "Paris, Dresden a la HCB" (Main Library of the University of Szczecin in Szczecin).

Photography exhibition entitled "Timm Stütz - 80 years / 80 photos. Photos to think about"
Place: The Pomeranian Library, Hall under the Pyramid, Podgórna Street 15/16, Szczecin
Vernissage: Thursday, 10 May 2018, at 17:00
Exposition: until 7 June 2018

More information about the jubilee exhibition:

pdf file Poster

pdf file Famous photographers about Timm

pdf file Jubilee pages

pdf file
Association of Polish Artists Photographers

pdf file Szczecin Photographic Society

Timm Stütz

Date: 01 May 2018

 

poland flag

PL

Wystawa fotografii Timma Stütza w Szczecinie

Serdecznie zapraszam na moją jubileuszową wystawę fotografii z okazji 80 rocznicy urodzin pt. "Timm Stütz - 80 lat / 80 zdjęć. Fotografie do przemyślenia".
Z tej okazji w dniu 10 maja 2018 r. w Książnicy Pomorskiej odbędzie się wernisaż prac, którym towarzyszyć będą dodatkowo wystawy "Peru", "Polska 1958" i "Zeesbooty".
Ponadto w tym samym czasie w innych miejscach Szczecina będą miały również miejsce moje inne wystawy: "JP II Szczecin 1987" (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) oraz "Paris, Dresden a la HCB" (Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie).

Wystawa fotografii pt. "Timm Stütz - 80 lat / 80 zdjęć. Fotografie do przemyślenia"
Miejsce: Książnica Pomorska, Sala pod Piramidą, ul. Podgórna 15/16, Szczecin
Wernisaż: czwartek 10 maja 2018 r., godz. 17:00
Ekspozycja: do 7 czerwca 2018 r.

Więcej informacji o wystawie jubileuszowej:

pdf file Plakat

pdf file Znani fotograficy o Timmie

pdf file Strony jubileuszowe

pdf file Związek Polskich Artystów Fotografików

pdf file Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne

Timm Stütz

Data: 01 maja 2018