united kingdom flag

GB

A new book with photographs of Timm Stütz

Timm Stütz - A new book with photographs

I inform that a book entitled "Karl May. Fairy tales and visions" is already available. It is illustrated with photographs of my authorship. I cordially invite to familiarize yourself with this interesting item.

Karl May (1842-1912), a "great mystic of the German literature" (Arno Schmidt), defined himself during his creativity's late, symbolist period as a storyteller. Thus, his late, lesser-known works contain a wealth of partly allegorical, partly visionary stories, which he himself called "fairy tales" or "legends". A selection of these figurative, powerful textsbrings the "fairy tales and visions" to an artistic dialogue with photographs of Timm Stütz (* 1938), an internationally renowned photographer whom the Fédération Internationale de l'ArtPhotographique, awarded the title Excellence.

More information about the book:

pdf file Review 1 of the book "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Review 2 of the book "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Part of the book "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file The book on the website of the publishing house

pdf file Book audio review - mp3 audio file, German, time 5.08 minutes

Timm Stütz

Date: 31 July 2018
Last update: 7 February 2020

 

poland flag

PL

Nowa książka z fotografiami Timma Stütza

Informuję, że jest już dostępna książka pt. „Karol May. Bajki i wizje", która jest ilustrowana fotografiami mojego autorstwa. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą interesującą pozycją.

Karol May (1842-1912), "wielki mistyk literatury niemieckiej" (Arno Schmidt), określił się w późnym, symbolicznym twórczym okresie jako "gawędziarz". Tak więc, w jego mniej znanej późnej twórczości, znajduje się bogactwo częściowo alegorycznych, częściowo wizjonerskich opowieści, które stawały się bajkami lub legendami Maya. Wybór tych figuratywnych, mocnych tekstów prowadzi "Bajki i wizje" do artystycznego dialogu ze zdjęciami Timma Stütza (* 1938), światowej sławy fotografika, z tytułem Excellence de Fédération Internationale de l‘Art Photographique.

Więcej informacji na temat książki:

pdf file Recenzja 1 książki "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Recenzja 2 książki "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Fragment książki "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Książka na stronie internetowej wydawnictwa

pdf file Recenzja audio książki - plik audio mp3, język niemiecki, czas 5.08 minut

Timm Stütz

Data: 31 lipca 2018
Data aktualizacji: 7 lutego 2020