HOME / NEWS

 

 

united kingdom flag

GB

A new calendar by Timm Stütz

I would like to inform that there is already available a new calendar for Karl May's book entitled "And Peace on Earth". The calendar is available in paper version at the Karl May Museum in Dresden.

More information about the calendar:

pdf file The calendar 2020 based on the book "And Peace on Earth"

pdf file The Karl May Museum website

Timm Stütz

Date: 23 July 2019

 

poland flag

PL

Nowy kalendarz autorstwa Timma Stütza

Informuję, że jest już dostępny kalendarz mojego autorstwa do książki Karola Maya pt. "A pokój na ziemi". Kalendarz dostępny jest w wersji papierowej w Muzeum Karola Maya w Dreźnie.

Więcej informacji na temat kalendarza:

pdf file Kalendarz na rok 2020 na podstawie książki "A pokój na Ziemi"

pdf file Strona internetowa Muzeum Karola Maya

Timm Stütz

Data: 23 lipca 2019